061-32215501شنبه تا ۵ شنبه 10:00 - 22:00
نام سازمان محل اجرا مسئول نام محصول
اداره کل ثبت و اسناد اهواز خانم رضایی سیستم بایگانی
ثبت و اسناد پردیس اهواز آقای شهریاری سیستم بایگانی
ثبت و اسناد رسالت اهواز آقای مکارم سیستم بایگانی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز آقای ضرغامی سیستم بایگانی
اداره کل آموزش و پرورش اهواز آقای عالیپور سیستم بایگانی
اداره کل آموزش و پرورش شادگان آقای مراونه سیستم بایگانی
اداره آموزش و پرورش شادگان آقای فاضلی سیستم بایگانی
اداره کل برنامه و بودجه اهواز آقای جاملو سیستم بایگانی
اداره کل دارایی اهواز آقای بیرانوند سیستم بایگانی
اداره کل مالیاتی کیانپارس اهواز آقای آباد سینی دو منظوره
اداره کل مالیاتی جهاد اهواز آقای خوگر سینی دو منظوره
اداره کل توزیع برق خوزستان  اهواز آقای عبیداوی سیستم بایگانی
اداره برق اندیکا آقای نصیری سیستم بایگانی
اداره برق سوسنگرد آقای ممسنی سیستم بایگانی
اداره برق امیدیه آقای فولادی سیستم بایگانی
اداره برق اندیمشک آقای راس سیستم بایگانی
اداره برق مسجدسلیمان آقای احمدپور سیستم بایگانی
اداره برق هفتگل آقای مکوندی سیستم بایگانی
اداره برق رامهرمز خانم بن رشید سیستم بایگانی
اداره کل ثبت احوال اهواز آقای علیپور سیستم بایگانی
اداره ثبت احوال ماهشهر آقای ناصریان سیستم بایگانی
اتاق بازرگانی صنایع معادن اهواز آقای نجفی سیستم بایگانی
شهرداری  آبادان آقای صامری سیستم بایگانی
شهرداری شوش و دانیال آقای افتخار سیستم بایگانی
شهرداری سوسنگرد آقای هیادر سیستم بایگانی
شهرداری حمیدیه آقای حردانی سیستم بایگانی
شهرداری آبادان آقای صامری سیستم بایگانی
بستن منو